Comunicats

Divendres, 6 de juliol del 2018

Comunicat oficial de l'Ajuntament de Tiana (actualització)

comunicat

En referència a l'operació engegada per la Policia Nacional el passat dimarts 3 de juliol de 2018

En referència a l'operació engegada per la Policia Nacional el passat dimarts 3 de juliol de 2018 en la que s’està investigant un funcionari de la policia local, l'Ajuntament de Tiana manifesta que:

Per  Decret es va autoritzar la incorporació temporal a la plantilla de la Policia Local de Tiana d’un agent per ocupar la plaça de caporal en comissió de serveis.

Donat que s’ha incoat respecte a l’esmentat funcionari un procediment judicial que l’afecta, i atenent que els fets investigats poden tenir relació amb la funció policial i afectar a la seva disponibilitat  que resta condicionada per la instrucció judicial, es va acordar, per Decret d’Alcaldia d’ahir dijous 5 de juliol al matí, revocar l’encàrrec de Cap de la Policia Local que exercia i en data d’avui disposar la finalització de la seva comissió de serveis i la reincorporació a l’Ajuntament de procedència.

Una vegada més, volem demanar a tothom respecte pel principi de presumpció d'innocència de les persones i responsabilitat a l’hora de publicar informacions als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. Així mateix  volem també demanar respecte per la feina que s’ha fet, es fa i es farà des del cos de la Policia Local de Tiana i expressar la plena confiança d’aquest consistori en les persones que el conformen.

Tiana, 6 de juliol de 2018