Comunicats

Dimecres, 23 de novembre del 2016

Comunicat informatiu de l'Ajuntament de Tiana

FCC

En referència a les informacions que relacionen FCC amb presumptes irregularitats

Us volem informar de les característiques concretes que té el contracte de recollida d'escombraries i neteja viària que té l'empresa FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) amb l'Ajuntament de Tiana, davant la publicació d'informacions que relacionen a aquesta empresa amb presumptes irregularitats a altres municipis:

- l'empresa FCC s'encarrega dels serveis de recollida d'escombraries i neteja viària per un valor anual de 711.569 €.

- el contracte de l'Ajuntament de Tiana amb FCC té la singularitat pròpia del sistema de recollida porta a porta i per aquest motiu es realitza un control molt més exhaustiu que a d'altres municipis, donat el compromís assolit tant pels vilatans de Tiana com per l'Ajuntament en defensa de la recollida selectiva de residus.

- l'Ajuntament de Tiana disposa de tots els mecanismes de control associats al mateix contracte que en verifiquen la qualitat amb què es presten aquests serveis, efectuant-se un seguiment diari amb mitjans informàtics per tal de garantir l'eficiència del servei.

- aquest Ajuntament creu i defensa la presumpció d'innocència de les persones i les empreses i té molt en compte l'afectació que pot causar la seva associació amb uns fets delictius o faltes abans de la valoració i el pronunciament de l'autoritat judicial.

Tiana, 23 de novembre de 2016.