Comunicats

Dijous, 15 de juny del 2017

Avís preventiu per contaminació atmosfèrica per NO2

contaminacio at

Obert el 15 de juny

Atesos els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui i de demà, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic emet un avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica pel contaminant NO2 per a la zona de protecció especial (ZPE).

Es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells esmentats i s’informarà del seu estat diàriament fins a la seva finalització.

És per això que s'aconsella utilitzar el transport públic i fer els trajectes a peu o en bicicleta per carrers amb baixa freqüència de trànsit. També es recomana evitar els desplaçaments amb vehicles a motor i, en cas de no tenir alternativa, utilitzar cotxe compartit o un vehicle amb menor índex d’emissions.

Per a les persones més sensibles als efectes de la contaminació atmosfèrica, s'aconsella canviar la rutina esportiva i traslladar-la al moment del dia en què les concentracions de contaminants són inferiors. Així mateix, també es recomana la regulació de la climatització de les llars i rebaixar la intensitat de la calefacció.

Mesures de sensibilització ciutadana

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l'horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regulació de la climatització de les llars: a l'estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l'hivern baixar-la.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.

Mesures que poden dur a terme els municipis metropolitans

 • Campanyes de comunicació intensiva, amb els mitjans de comunicació local, per explicar la situació.
 • Introducció de missatges informatius relatius a la situació d'avís preventiu o d'episodi ambiental a les PIV (pantalles d'informació variable).

Mesures per a la indústria

 • No realitzar processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir.

Mesures establertes en els convenis de col·laboració signats amb diverses activitats industrials i organismes públics i privats.

S'adjunten PDF's amb l'informe de nviells de NO2.