Comunicats

Dijous, 27 d'octubre del 2016

Avís preventiu de contaminació atmosfèrica

avis preventiu

El fa la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya

Avís preventiu de contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió. Atenent els nivells elevats de partícules PM10 enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) - a causa de la presència d’una intrusió de pols africana des del dia 23 d’octubre- i les previsions dels models de dispersió de contaminants a 24hores, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic emet un avís preventiu de contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). Recomanacions per reduir les emissions:
 
-Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 
- Utilitzar el transport públic.
 
- Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible: treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, treballar més a prop de casa…)
 
- Utilitzar el cotxe compartit.
 
- Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc)
 
- En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 
- Limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

Adjuntem en PDF l'informe 
relatiu als nivells de PM10 enregistrats a Catalunya entre el 23 i 26 d’octubre de 2016.