Comunicats

Dimecres, 28 de Desembre del 2016

Avís preventiu d'episodi de contaminació atmosfèrica per NO2

contaminacio at

Es dona per finalitzat el 30 de desembre

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha emès un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen (NO2). Un episodi ambiental de contaminació atmosfèrica és una situació en què la concentració d’algun contaminant és més elevada, perquè les condicions de dispersió i ventilació són nul·les o molt baixes. Els valors permesos contaminants s'han superat aquest dimarts i no es preveuen símptomes de millora a curt termini a causa de l’anticicló. Per això, entre da'ltres mesures, s'aconsella utilitzar el transport públic i evitar el vehicle privat.

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica ha registrat valors de 181 i 173 µg/m³ a Barcelona, registres que estan molt per sobre dels 160 µg/m³ permesos. Aquests enregistraments es van produir durant les 8 i les 9 del vespre. Precisament, quan se supera el valor màxim permès durant més d’una hora i no hi ha previsió que en 24 hores millori la situació, s’activa l’avís preventiu.

És per això que s'aconsella utilitzar el transport públic i fer els trajectes a peu o en bicicleta per carrers amb baixa freqüència de trànsit. També es recomana evitar els desplaçaments amb vehicles a motor i, en cas de no tenir alternativa, utilitzar cotxe compartit o un vehicle amb menor índex d’emissions.

Per a les persones més sensibles als efectes de la contaminació atmosfèrica, s'aconsella canviar la rutina esportiva i traslladar-la al moment del dia en què les concentracions de contaminants són inferiors. Així mateix, també es recomana la regulació de la climatització de les llars i rebaixar la intensitat de la calefacció.

Mesures de sensibilització ciutadana

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l'horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regulació de la climatització de les llars: a l'estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l'hivern baixar-la.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.

Mesures que poden dur a terme els municipis metropolitans

 • Campanyes de comunicació intensiva, amb els mitjans de comunicació local, per explicar la situació.
 • Introducció de missatges informatius relatius a la situació d'avís preventiu o d'episodi ambiental a les PIV (pantalles d'informació variable).

Mesures per a la indústria

 • No realitzar processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir.

Mesures establertes en els convenis de col·laboració signats amb diverses activitats industrials i organismes públics i privats.

S'adjunten PDF's amb l'informe de nviells de NO2 i amb el protocol a seguir en cas d'un episodi com el que estem vivint avui.