Comunicats

Dissabte, 12 de gener del 2019

Avís obres C/ Verge del Pilar

OBRES VERGE DEL PILAR

S'inicïen el 14 de gener de 2019

Obres d'eixamplament del C/ Verge del Pilar (davant dels Jardins de Lola Anglada)  per destinar-ho a estacionament. Només s'interromprà el trànsit puntualment en cas que sigui necessari.