Comunicats

Dijous, 8 de febrer del 2018

AVÍS D'OBRES AL CARRER DEL CENTRE

carrer del centre obres

S'executarà en 3 fases

La reurbanització del C/Centre s'executarà en 3 fases tancades i independents, executades consecutivament.

FASES

FASE 1 Des del c/Lola Anglada fins Can Vilaró (exclòs)
FASE 2 Des de Can Vilaró fins a la Llar d'avis.
FASE 3 Asfaltat de les fases 1 i 2

ÚS

En cada fase estarà garantit menys moments excepcionals:
a) el pas de vianants SEMPRE 24h.
b) accés als aparcaments privats, SEMPRE FORA DE L'HORARI LABORAL 9,00hfins a 18,00h.
c) urgències o necessitats personals mèdiques SEMPRE 24h.

CALENDARI:
FASE 1 Dilluns 19 de febrer - 29 de març
FASE 2 Dimarts 3 d'abril - dimarts 8 de maig
FASE 3 Dimecres 9 maig- divendres 11 de maig

PER URGÈNCIES I IMPREVISTOS TELÈFON DE CONTACTE PERMANENT EN OBRA
673301349