Comunicats

Dijous, 5 d'octubre del 2017

AFECTACIONS AL TRÀNSIT PER OBRES DE MILLORA DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI

Millores imatge

Els dies 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 i 23 d'octubre al carrer Gosch i Camí del Cementiri

Degut a les obres de millora del Camí del Cementiri, detallem les afectacions al trànsit:

- Carrer Gosch i Camí del Cementiri (fins zona obres): Prohibit aparcar els dies 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 i 20 d'octubre de 8.00h a 19.00h 


- Camí del Cementiri (zona d'obres): tallat al trànsit els dies 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 i 23 d'octubre


- Camí d'accès a les finques per sobre el Cementiri: Tallat al trànsit des de dimarts 10 d'octubre fins al dimecres 11 d'octubre a les 19.00h