Ordenances

Normativa del Síndic de Greuges Municipal

Ordenança de circulació i seguretat viària

Ordenança de Convivència Ciutadana

Ordenança de creació i funcionament del Registre electrònic

Ordenança de Neteja i Via Pública

Ordenança de regulació de guals

Ordenança de regulació de la tinença d’animals de companyia

Ordenança del paisatge urbà de Tiana

  Annexos:

      - Quadre i Plànol de Zonificació - Identificació i publicitat

      - Vialitat: afermat i pavimentació

      - Mobiliari urbà, senyalització i publicitat

      - Carta de colors

      - Quadre i Plànol de Zonificació - Protecció de visuals

      - Quadre i Plànol de Zonificació - Protecció d'arbrat

      - Reportatge fotogràfic

           Colors i textures de les façanes

           Visuals llunyanes

Ordenança general reguladora de les subvencions

Ordenança municipal per a l'edificació sostenible

Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària a la via pública (mercat setmanal)

Ordenança reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació

Ordenança reguladora de l’ús de la Biblioteca municipal Can Baratau

Ordenança reguladora de sorolls i vibracions

Ordenança reguladora del lliure accés a les activitats i serveis

Ordenança municipal reguladora del trànsit en l'àmbit de circulació restringida a determinats carrers del centre de Tiana

 

Normativa de caràcter general i fiscal

En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

 

Ordenaces i reglaments generals, organitzatius i de serveis.