Agenda

14
del Dijous, 14 de juny del 2018
fins al Dijous, 14 de juny del 2018
19.00h

RECITAL DE LA SOCIETAT RECREATIVA ELS 9 PINS

RECITAL AMB NOU PINS

Amb motiu del 20è aniversari de la Biblioteca